Zapytanie ofertowe na: - Blatpol ChojniceZapytanie ofertowe na:

Prace budowlane według specyfikacji z zapytania ofertowego w ramach projektu „Budowa hali magazynowej i składowej”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach „Invest in Pomerania 2020”, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Chojnice, 24.03.2023 r.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania oferent

PATIO III Sp. z o.o.,ul.Angowicka 52A, 89600 Chojnice

spełnił wszystkie warunki udziału i w badaniu oferty uzyskał wyższy wynik punktowy (100)

oferując wykonanie prac za kwotę 330 270,00 000 zł netto, na prace udziela 36 miesięcy gwarancji.">