Zapytanie ofertowe na: - Blatpol ChojniceZapytanie ofertowe na:

Prace budowlane (dostawa i montaż) hali – budynku magazynowego według specyfikacji z zapytania ofertowego w ramach projektu „Budowa hali magazynowej i składowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach „Invest in Pomerania 2020”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Chojnice, 06.03.2023 r.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania oferent

Borga Sp. z o.o., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk

spełnił wszystkie warunki udziału i w badaniu oferty uzyskał wyższy wynik punktowy (100)

oferując wykonanie prac za kwotę 794 000 zł netto, na prace udziela 60 miesiący gwarancji.">