- Blatpol ChojniceZapytanie ofertowe na:

  1. utwardzenie terenu pod wjazdy i dojazdy
  2. ogrodzenie
  3. wyrównanie terenu pod budynki 2 hal składowych/magazynowych
    w ramach projektu „Budowa hali magazynowej i składowej”, współfinansowanego ze
    środków Unii Europejskiej w ramach „Invest in Pomerania 2020”, Regionalnego
    Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Chojnice, 04.10.2022 r.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania oferent

Zakład Ogólnobudowlany Michał Urbaniak, ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice 

spełnił wszystkie warunki udziału i w badaniu oferty uzyskał wyższy wynik punktowy (100)

oferując wykonanie prac za kwotę 488 000 zł netto, na prace udziela 24 miesiące gwarancji.

">